Sběrné dvory

Nabídka spolupráce je určena městům a obcím, které zajišťují systém sběru a třídění komunálních odpadů prostřednictvím sběrného dvora a mají tedy možnost vyčlenit na svém území stabilní sběrné místo, kde může být zpětný odběr elektrozařízení realizován.

Zpětně odebraná elektrozařízení nejsou odpady ve smyslu zákona o odpadech, ke zřízení sběrného místa tedy není třeba rozhodnutí krajského úřadu ke shromažďování odpadů ve smyslu tohoto zákona.

Výhody pro obec vyplývající ze smlouvy.

 • odměna za zpětný odběr elektrozařízení
 • snížení nákladů obce spojených s platbami za nebezpečný odpad
 • zdarma zpracování elektrozařízení sebraných v rámci spolupráce
 • zdarma zapůjčení sběrných nádob pro skladování elektrozařízení
 • využití materiálů v rámci informační podpory
 • možnost zapojení do současných i nových projektů ASEKOL

Postup pro uzavření smlouvy

 1. kontaktování příslušného regionálního manažera, který vám podá informace o smlouvě, zodpoví případné dotazy a zašle registrační formulář.
 2. doplnění údajů do registračního formuláře a jeho zaslání regionálnímu manažerovi.
 3. regionální manažer vám zašle připravenou smlouvu.
 4. schválení, podepsání a odeslání dvou výtisků včetně příloh na adresu regionálního manažera.
 5. kolektivní systém ASEKOL zašle jeden podepsaný stejnopis smlouvy obci k založení. 

Odměna za zpětný odběr elektrozařízení

Odměna je tvořena základní, bonusovou a variabilní složkou:

Základní složka

Je vyplácena podle množství sebraných elektrozařízení

Televizory a počítačové monitory

Výše odměny / 1 ks (Kč bez DPH)
Televizory (TV) a počítačové monitory (PCM) s technologií CRT (klasické skleněné) 0,00
Televizory (TV) a počítačové monitory (PCM) s technologií LCD, LED, plazma (ploché) 4,00
Ostatní elektrozařízení / elektroodpady dle č. I smlouvy Výše odměny / 1 kg (Kč bez DPH)

Elektrozařízení spadající do skupiny 4 (velká zařízení)

Elektrozařízení spadající do skupin 5 a 6 (malá zařízení)

Základní složka pro výše neuvedené komodity elektrozařízení není stanovena, resp. její výše je:

 

1,00

1,75

0,00

Variabilní složka

Je závislá na ceně komodit v daném čtvrtletí. Její výše je stanovena vždy s platností minimálně na jedno čtvrtletí. Její změna je provozovateli sběrného místa oznamována na začátku období elektronicky na email uvedený v záhlaví smlouvy a je zveřejněna na www.asekol.cz. Pro období od 1. 1. 2019 je její výše následující:

Ostatní elektrozařízení / elektroodpady dle č. I smlouvy Výše odměny / 1 kg (Kč bez DPH)

Elektrozařízení spadající do skupiny 4 (velká zařízení)

Elektrozařízení spadající do skupin 5 a 6 (malá zařízení)

0,00

0,35

Variabilní složka pro výše neuvedené komodity elektrozařízení není stanovena, resp. její výše je  0,00 Kč/kg

Bonus za zvýšený sběr

Ostatní elektrozařízení / elektroodpady dle č. I odst. 2 této smlouvy Výše odměny / 1 kg (Kč bez DPH)
Při sběru elektrozařízení spadajících do skupin 5 a 6 (malá zařízení) v daném čtvrtletí nižším než 3 000 kg  0,00

Při sběru elektrozařízení spadajících do skupin 5 a 6 (malá zařízení) v daném čtvrtletí vyšším než 3 000 kg (včetně)

Sazebník pro sběrné dvory platný od 1. 1. 2019 je ke stažení ZDE.

Sazebník odměn pro překladiště mobilního svozu platný od 1. 1. 2019 ZDE.

 

1,20
Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů