Sběrné dvory

Nabídka spolupráce je určena městům a obcím, které zajišťují systém sběru a třídění komunálních odpadů prostřednictvím sběrného dvora a mají tedy možnost vyčlenit na svém území stabilní sběrné místo, kde může být zpětný odběr elektrozařízení realizován.

Zpětně odebraná elektrozařízení nejsou odpady ve smyslu zákona o odpadech, ke zřízení sběrného místa tedy není třeba rozhodnutí krajského úřadu ke shromažďování odpadů ve smyslu tohoto zákona.

Výhody pro obec vyplývající ze smlouvy.

 • odměna za zpětný odběr elektrozařízení
 • snížení nákladů obce spojených s platbami za nebezpečný odpad
 • zdarma zpracování elektrozařízení sebraných v rámci spolupráce
 • zdarma zapůjčení sběrných nádob pro skladování elektrozařízení
 • využití materiálů v rámci informační podpory
 • možnost zapojení do současných i nových projektů ASEKOL

Postup pro uzavření smlouvy

 1. kontaktování příslušného regionálního manažera, který vám podá informace o smlouvě, zodpoví případné dotazy a zašle registrační formulář.
 2. doplnění údajů do registračního formuláře a jeho zaslání regionálnímu manažerovi.
 3. regionální manažer vám zašle připravenou smlouvu.
 4. schválení, podepsání a odeslání dvou výtisků včetně příloh na adresu regionálního manažera.
 5. kolektivní systém ASEKOL zašle jeden podepsaný stejnopis smlouvy obci k založení. 

Odměna za zpětný odběr elektrozařízení

Odměna je tvořena základní, bonusovou a variabilní složkou:

Základní složka

Je vyplácena podle množství sebraných elektrozařízení

Televizory a počítačové monitory

Výše odměny / 1 ks (Kč bez DPH)
Televizory (TV) a počítačové monitory (PCM) s technologií CRT (klasické skleněné) 0,00
Televizory (TV) a počítačové monitory (PCM) s technologií LCD, LED, plazma (ploché) 8,00
Ostatní elektrozařízení / elektroodpady dle č. I odst. 2 této smlouvy Výše odměny / 1 ks (Kč bez DPH)

Elektrozařízení spadající do skupin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 [s výjimkou televizorů; počítačových monitorů a světelných zdrojů (úsporných žárovek, lineárních zářivek, výbojek…)]

Základní složka pro výše neuvedené komodity elektrozařízení není stanovena, resp. její výše je:

 

1,75

 

0,00

Variabilní složka

Je závislá na ceně komodit v daném čtvrtletí. Její výše je stanovena vždy s platností minimálně na jedno čtvrtletí. Její změna je provozovateli sběrného místa oznamována na začátku období elektronicky na email uvedený v záhlaví smlouvy a je zveřejněna na www.asekol.cz. Pro období od 1.1.2018 je její výše následující:

Ostatní elektrozařízení / elektroodpady dle č. I odst. 2 této smlouvy Výše odměny / 1 kg (Kč bez DPH)
Elektrozařízení spadající do skupin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 [s výjimkou televizorů; počítačových monitorů a světelných zdrojů (úsporných žárovek, lineárních zářivek, výbojek…)] 1,05
Variabilní složka pro výše neuvedené komodity elektrozařízení není stanovena, resp. její výše je  0,00

Bonus za zvýšený sběr

Ostatní elektrozařízení / elektroodpady dle č. I odst. 2 této smlouvy Výše odměny / 1 kg [Kč bez DPH]
Při sběru ostatních elektrozařízení spadajících do skupin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 [s výjimkou TV a PC monitorů; světelných zdrojů (úsporných žárovek, lineárních zářivek, výbojek…)] v daném čtvrtletí vyšším než 3 000 kg (včetně) 0,50

Při sběru ostatních elektrozařízení spadajících do skupin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 [s výjimkou TV a PC monitorů; světelných zdrojů (úsporných žárovek, lineárních zářivek, výbojek…)] v daném čtvrtletí nižším než 3 000 kg

Sazebník platný od 1.1.2018 je ke stažení ZDE.

Sazebník odměn pro překladiště mobilního svozu platný od 1.1.2018 ZDE

 

0,00
Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů