Uskutečněné jednorázové projekty

Dny Země, Dny Mobility

Dne 22.4. společnost ASEKOL každoročně slaví mezinárodní svátek Den země. Při té příležitosti probíhá po celé České republice řada osvětových enviromentálních akcí.

Společnost ASEKOL se oslav pravidelně aktivně účastní, aby upozornila na nutnost odevzdávat vysloužilé spotřebiče k recyklaci, tedy na jednu z mnoha možností, jak chránit přírodu a šetřit její zdroje. Podobně se angažuje ASEKOL i během Dnů mobility v krajských městech, kde propaguje ekologicky šetrný životní styl obyvatel.

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů