Soutěž o titul Aktivní obec

Soutěž AKTIVNÍ OBEC 

Soutěž je určena pro obce, ve kterých probíhá sběr elektrozařízení prostřednictvím červených stacionárních kontejnerů společnosti ASEKOL.

Cílem je zvýšit povědomí občanů o nutnosti třídění odpadů a odděleného odkládání vysloužilých elektrozařízení v rámci zpětného odběru. Hlavní zaměření je na propagaci sběru drobných elektrozařízení ve stacionárních kontejnerech. Současně za každé kilo vysloužilého elektroodpadu odložené do stacionárního kontejneru získá Národní rada osob se zdravotním postižením ČR jednu korunu.
 

Co získáte?

Vítězem se stane obec, která získá v rámci soutěže nejvíce bodů.  Hlavní cenou je šek na 50 000 Kč určených na zlepšení nakládání s odpady v obci. Nejlepší obci v každém kraji bude předán dárkový šek na 3 000 Kč.

Každá vítězná obec získá certifikát o podpoře pro Národní radu osob se zdravotním postižením České republiky.

Pravidla soutěže

Nejprve se musíte přihlásit do soutěže přes registrační formulář. Učinit tak můžete po vyhlášení soutěže, nebo kdykoli v jejím průběhu, až do posledního dne.

Následně Vám bude potvrzeno zaevidování do soutěže

Cílem je získat co nejvíce bodů v následujících oblastech:

 1. Výtěžnost sběru ve všech červených kontejnerech umístěných v obci při jednom svozu (v kilogramech na obyvatele). Ve stanoveném období je hodnocena nejvyšší dosažená výtěžnost ze svozů provedených v tomto období. Přidělené body jsou rovny dosažené výtěžnosti v kg/obyvatele a svoz.
   
 2. Propagace zpětného odběru v červených kontejnerech. Na webu www.cervenekontejnery.cz v sekci „ke stažení“ jsou k dispozici články pro publikování v místním periodiku, webu, Facebooku, Twitteru nebo Instagramu obce. Při publikování článku na webu obce odešlete odkaz na umístění článku formulářem pro dodání podkladů. Při publikování článku v místním periodiku odešlete scan příslušné stránky formulářem pro dodání podkladů. Pro získání bodů je třeba, aby publikování článku proběhlo v daném období. Rozhodující je datum vložení odkazu / scanu.

  a.    Za první umístění článku na web obce bude přidělen 1 bod.
  b.    Za první umístění příspěvku na Facebooku, Twitteru nebo Instagramu obce bude přidělen 1 bod.
  c.    Za první umístění článku v tištěné podobě v místním periodiku bude přidělen 1 bod.

  Maximální zisk je tedy 3 body.
   
 3. Navýšení průměrné výtěžnosti (kg/obyvatele) jednoho svozu oproti průměru za dané období.

  Navýšení alespoň o 10 % znamená zisk 1 bodu.
   
 4. Na území obce je alespoň jedna škola zapojená do projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.
  Zapojení alespoň jedné školy do projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět znamená zisk 1 bodu.

Nahrání podkladů k vyhodnocení

Kdy budou vyhlášeny výsledky?

Ve druhé polovině měsíce října bude provedeno vyhodnocení a v listopadu budou vítězné obce kontaktovány a následně jim budou předány ceny.

 

Třetí ročník 2019

Třetí ročník soutěže s názvem AKTIVNÍ OBEC zaznamenal opět velký zájem se stran obcí. Sběr vysloužilého elektra vzrostl meziročně o 13%.

Více informací o ročníku 2019.

Druhý ročník 2018

Druhý ročník soutěže o titul AKTIVNÍ OBEC byl oproti předchozímu roku prodloužen ze tří na šest měsíců. U přihlášených obcí jsme evidovali průměrný nárůst sběru vyřazených elektrozařízení v červených kontejnerech o 9 %. U třiceti obcí, které se umístily na horních příčkách, byl nárůst dokonce přes 10 %.

Více informací o ročníku 2018.

První ročník 2017

Prvního ročníku soutěže s názvem AKTIVNÍ OBEC se zúčastnilo téměř 90 obcí a objem vysbíraných elektrozařízení se jen za červen zvýšil meziročně o 15%.

Od května do července loňského roku probíhal 1. ročník soutěže AKTIVNÍ OBEC, do které se mohly přihlásit obce z celé České republiky. Body mohly získat jak aktivním sběrem starého elektrozařízení do červených kontejnerů v dané obci, tak propagací zpětného odběru do červených kontejnerů na webových stránkách obce nebo v místním periodiku.

Více informací o ročníku 2017.

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů