ARCH

Soutěž o titul Aktivní obec

Boj o 20 000 Kč od 1. 4. 2018 do 30. 9. 2018!

Soutěž o titul AKTIVNÍ OBEC začíná v letošním roce již prvním dubnovým dnem. Oproti loňskému roku se pořadatel, kolektivní systém ASEKOL, rozhodl prodloužit její trvání ze tří na šest měsíců.

Obce a města České republiky mají možnost získat 20 000 Kč za vítězství v druhém ročníku soutěže AKTIVNÍ OBEC. Soutěž podporuje sběr vysloužilých elektrozařízení v červených kontejnerech a motivuje obce k podpoře osvěty týkající se důležitosti zpětného odběru a recyklace starých elektrospotřebičů. Většina drobného elektra a baterií bohužel stále končí v komunálním odpadu, místo aby je lidé vhazovali do specializovaných červených kontejnerů, nebo je odnášeli na sběrné dvory, odkud putují k recyklaci.

Jak soutěžit?

Nejprve se musíte přihlásit do soutěže emailem na soutez@asekol.cz. Učinit tak můžete kdykoli v jejím průběhu, tzn. od 1. 4. 2018 do 30. 9. 2018. Email pište ve formátu: Název obce; IČO obce; Počet obyvatel; Kontaktní osoba; Email; Telefon. Jako předmět emailu uveďte „Aktivní obec

Následně Vám bude potvrzeno zaevidování do soutěže

Cílem je získat co nejvíce bodů v následujících oblastech:

  1. Výtěžnost sběru. Bude hodnocena nejvyšší výtěžnost při svozech v předem daném období. Přidělené body jsou rovny dosažené výtěžnosti v kg/obyvatele a svoz.
  1. Propagace zpětného odběru v červených kontejnerech, opět v předem určeném období. Na webu http://www.cervenekontejnery.cz v sekci „Ke stažení“ jsou k dispozici články pro publikování v místním periodiku nebo na webu obce. Při publikování článku na webu obce odešlete odkaz na umístění článku na email soutez@asekol.cz. Při publikování článku v místním periodiku odešlete scan příslušné stránky na email soutez@asekol.cz. Za umístění článku na
  • webové stránky 1 bod
  • do tištěného místního periodika 1 bod
  • na sociální sítě - facebook, twitter, instagram 1 bod 

Celkově tedy maximálně 3 body

Navýšení průměrné výtěžnosti (kg/obyvatele) jednoho svozu, oproti průměru za posledních 6 měsíců. Navýšení alespoň o 10 % znamená zisk 1 bodu.

Vyhlášení výsledků proběhne k 12. 10. 2018. Budeme hodnotit každý kraj zvlášť a samozřejmě celkového vítěze, který si odnese šek na 20 000 Kč.

První ročník 2017

Prvního ročníku soutěže s názvem AKTIVNÍ OBEC se zúčastnilo téměř 90 obcí a objem vysbíraných elektrozařízení se jen za červen zvýšil meziročně o 15%.

Od května do července loňského roku probíhal 1. ročník soutěže AKTIVNÍ OBEC, do které se mohly přihlásit obce z celé České republiky. Body mohly získat jak aktivním sběrem starého elektrozařízení do červených kontejnerů v dané obci, tak propagací zpětného odběru do červených kontejnerů na webových stránkách obce nebo v místním periodiku.

Více informací o ročníku 2017.

 

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů