News

RECYKLOHRANÍ 2012/13

Nový školní rok začal nově také pro vzdělávací projekt Recyklohraní. Projekt se rozšířil, má novou ředitelku, nové logo a nový systém objednávek pro školy.

V roce 2012/2013 je poprvé spojený se vzdělávacím projektem Ukliďme si svět splečnosti Elektrowin. Ta tímto přistoupila do Recyklohraní, díky čemuž budou moci všechny kolektivní systémy vystupovat vůči školám jako celek. Na roztříštěnost kampaní si školy v minulosti často stěžovaly. Jedním z výsledků spojení obou projektů je také nové logo.

Další novinkou je změna na postu ředitelky, kterou je nyní Ilona Johnová.

Díky novému on-line systému ASIS se výrazně zjednoduší komunikace mezi školami a garanty projektu. ASIS byl spuštěn s prvním školním dnem, 3.9. 2012.

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telephone: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Protection of Personal Data