News

Poslední zastávka červeného týmu ve znamení rekordu

V pátek 8. června zavítal červený tým se svým zábavně osvětovým programem do Pelhřimova, kde ukončil jarní část turné. Společnost ASEKOL tam mimo jiné iniciovala v rámci probíhajícího programu mezinárodního festivalu Pelhřimov – město rekordů pokus o rekord.

A výsledek? Veronika Urbánková dokázala hodit během jedné minuty do 4 metry vzdálené plastové popelnice celkem 23 vyřazených mobilních telefonů. Otvor 78 cm vysoké popelnice, do níž rekordmanka mobily házela, měla rozměry 48 cm x 42 cm. Gratulujeme! 

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telephone: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Protection of Personal Data