News

Červený tým v Plzeňském kraji

Další týden svého putování prožil červený tým v západních Čechách. V Plzeňském kraji byla jeho první stopkou Plzeň, v níž se vydováděli především žáci a studenti.

Z Plzně se jelo do Tachova, Klatov, Rokycan a na jeden den si promotéři odskočili do Chebu, tedy do Karlovarského kraje. Zde byla kampaň součástí velkolepé akce Probuďte se Chebané. Plné náměstí dětí tu například bubnovalo PET lahvemi a vyzývalo tak občany Chebu k větší aktivitě v třídění odpadu. Poté se školy přesunuly do zahrad pod hradem, kde probíhaly tematické soutěže a hry z dílny společností Asekol, Eko-kom a Elektrowin.

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telephone: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Protection of Personal Data