News

ASEKOL získal 3. místo v České ceně za PR

Kolektivní systém ASEKOL zaznamenal minulý týden velký úspěch na poli PR. Umístil se totiž na třetím místě v České ceně za Public Relation, konkrétně v kategorii B2C (Business-to-Consumer).

ASEKOL získal cenu za projekt Zahoď mobil (MR v hodu mobilním telefonem), který realizoval ve spolupráci s agenturou AMI Communications a firmou SunDisk. Soutěž každoročně vyhlašuje organizuje oborová asociace APRA (Asociace Public Relations Agentur) - dobrovolné sdružení PR agentur působících na území České republiky. Posláním APRA je reprezentovat obor PR zejména odborné a klientské veřejnosti, všestranně kultivovat činnost agentur, vytvářet prostor k široké profesní diskuzi a budovat dobré jméno oboru. V současné době sdružuje asociace 20 členských agentur.

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telephone: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Protection of Personal Data