News

ASEKOL spolupracuje s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

Díky Inovačnímu Voucheru, který podporuje spolupráci podniků s pražskými vědecko-výzkumnými institucemi, probíhá projekt s názvem „Studium chemického složení elektroodpadu pro urban mining prvků vzácných zemin".

Postupně budou z odpadních elektrozařízení získány vzorky s obsahem REE (prvky vzácných zemin) . Následně se chemicko-analytickým zpracováním zjistí obsah REE a dalších prvků. Výsledky projektu budou známé v dubnu 2014.

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telephone: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Protection of Personal Data