News

ASEKOL na veletrzích HP Tronic

Kolektivní systém ASEKOL se tradičně zúčastnil veletrhů exkluzivních značek spotřební elektroniky, který pořádá každoročně společnost HP Tronic. Akce se konala v Praze 30. května v areálu Synot TIP ARENY Praha a 5. června v Brně na půdě Hotelu Atlantis.

Účast na veletrzích vnímá ASEKOL  jako součást své prezentace, která zároveň prohlubuje intenzivnější spolupráci s posledními prodejci distribuční sítě HP Tronic. Hlavním úkolem naší společnosti bylo získat informace o spokojenosti prodejců s fungováním zpětného odběru a možnostech dalšího zlepšení.

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telephone: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Protection of Personal Data