Donate a computer

Máte vysloužilé počítače nebo notebooky? Můžete pomoci dětem z dětských domovů i životnímu prostředí! Stačí se zaregistrovat do projektu Věnuj počítač a odevzdat kompletní vysloužilý počítač či notebook. ASEKOL se postará o zbytek – nefunkční přístroje zrecykluje, funkční předá dětským domovům.

Firmy, které se do projektu zapojí, získají navíc certifikát společenské zodpovědnosti za zodpovědný přístup k životnímu prostředí a možnost užívat logo „Ekologická firma“.

Zodpovědným nakládáním s vysloužilými počítači můžete pomoci i životnímu prostředí. Přístroje totiž obsahují řadu škodlivých látek, které vyžadují odborné zpracování při recyklaci. Velkou část materiálů získaných zpracováním lze také opětovně využít, proto odevzdáním starých počítačů chráníte přírodní zdroje a nerostné suroviny před přílišnou težbou.

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telephone: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Protection of Personal Data