Aktivní kraj a Aktivní obec – společnost ASEKOL ocenila vítěze obou soutěží!

27. 11. 2023

Dne 23. listopadu 2023, se v Divadle na Vinohradech v Praze konalo slavnostní vyhlášení environmentálních soutěží Aktivní kraj a Aktivní obec. Akce přinesla uznání pro kraje a obce, které správně třídí elektroodpad a zároveň usilují o šíření osvěty o třídění vysloužilých elektrospotřebičů a o jejich recyklaci. Společnost ASEKOL v rámci slavnostního večera ocenila obce a kraje za jejich vynikající výsledky ve sběru elektroodpadu, za jejich mimořádné úsilí o udržitelnost a ekologické smýšlení.

V soutěži Aktivní kraj v kategorii největší množství sesbíraných elektrospotřebičů získal prvenství Jihočeský kraj, který prokázal angažovanost a úspěch ve sběru a recyklaci elektrozařízení. Jeho občané prokázali výjimečné úsilí a odpovědnost v oblasti sběru elektroodpadu, a díky recyklaci sesbíraných vysloužilých spotřebičů tak dlouhodobě přispívají k trvalé udržitelnosti a ochraně životního prostředí. Dalším ne méně významným oceněním v soutěži Aktivní kraj je ocenění za osvětovou činnosti v oblasti třídění a recyklace elektroodpadu, které si odnesl Pardubický kraj. Šíření osvěty a podpora vzdělávání občanů o správném nakládáním s elektroodpadem hraje klíčovou roli v dosahování ekologických cílů. Oba oceněné kraje proto získaly od kolektivního systému ASEKOL mimořádný příspěvek na osvětovou činnost v hodnotě 200 000 Kč.

Stejné kategorie byly vyhlášeny i v soutěži Aktivní obec. V rámci kategorie sběru vysloužilých elektrospotřebičů dominovalo statutární město Olomouc a ocenění za osvětovou činnost získalo město Ústí nad Labem. Výsledky svědčí o vynikajícím informování obyvatelstva a podpoře správného nakládání s elektroodpadem a za to oběma vítězům náleží mimořádný příspěvek na osvětovou činnosti v hodnotě 150 000 Kč.

Environmentální soutěže Aktivní kraj a Aktivní obec reflektují významnou snahu obcí a krajů o udržitelnost a odpovědné nakládání s vysloužilými elektrospotřebiči. Aktivní kraj a Aktivní obec tak slouží nejen jako příležitost k ocenění, ale i jako inspirace a motivace k budoucím výsledkům!

Jan Vrba, předseda představenstva společnosti ASEKOL osobně všem vítězům pogratuloval k jejich vynikajícím výsledkům a dodal: Děkuji všem partnerům a klientům za dlouhodobou důvěru a vzájemnou spolupráci – jste pro nás motivací k neustálému zlepšování.