ARCH

Výběrové řízení

Kolektivní systém ASEKOL vypisuje každoročně výběrové řízení na zpracování vysloužilého elektrozařízení mezi chráněnými dílnami. Další výběrové řízení bude vypsáno v druhém pololetí 2018.

„Právě tato forma pomoci má pro lidi se zdravotním postižením smysl. Dává jim motivaci a příležitost zapojit se do běžného života a nebýt odkázaní na dávky. S ASEKOLEM jsem se spojil, abych pomohl transparentně vybrat chráněné dílny, které díky jeho podpoře získají další práci,“ vysvětlil svou účast na projektu Václav Krása.

  • Díky takovému množství najde uplatnění dalších 20 osob se změněnou pracovní schopností.
  • Komisi při výběrovém řízení předsedal Václav Krása, předseda Národní rady osob se
  • zdravotním postižením ČR.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na zpracování elektrozařízení pro rok 2017

Výběrového řízení se mohla zúčastnit jakákoliv organizace působící na území ČR, která splnila zadávací podmínky a zaměstnává alespoň 50% přepočteného počtu zaměstnanců na vymezených chráněných pracovních místech. Veškeré podmínky výběrového řízení byly uvedeny v zadávací dokumentaci.

Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek bylo provedeno za právní asistence a ve spolupráci s nezávislými odborníky ze sdružení a asociací zastupujících handicapované, předsedou výběrové komise je již tradičně pan Václav Krása, Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.

Na základě usnesení hodnotící komise bylo rozhodnuto o výsledcích výběrového řízení:

Chráněné dílny, které budou podpořeny dodávkami materiálu TV a PCM v roce 2017:

Dílna pro úpravu odpadů Maleč s.r.o.  – 300 tun

Charita Opava – 200 tun

Eco-Retel s.r.o. – 300 tun

Elektroodpady recyklace s.r.o. – 100 tun

Pro případěné dotazy prosím pište na kohakova@asekol.cz.

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů