O chráněných dílnách

Kolektivní systém ASEKOL:

  • patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele občanů se změněnou pracovní schopností v České republice
  • spolupracuje se 7 chráněnými dílnami
  • materiál vozíme v boxech, se kterými se zaměstnancům chráněných dílen lépe a bezpečněji manipuluje
  • každoročně dodává do chráněných dílen přes 3000t televizí a počítačových monitorů ke zpracování
  • předává chráněným dílnám nejvíce elektroodpadu ze všech kolektivních systémů
  • spolupracuje a konzultuje své kroky s Národní radou zdravotně postižených

V případě práce smluvních partnerů vyjde zpracování jednoho kilogramu elektrozařízení řádově na desítky haléřů, u chráněných dílen je ovšem cena více než 6 x vyšší. Přesto je spolupráce s chráněnými dílnami chápána jako pomoc těm, kteří ji opravdu potřebují.

 

Československého exilu 2062/8, Praha 4
Telefon: +420 234 235 111
E-mail: info@asekol.cz

Ochrana osobních údajů