Ze skladu až na Mount Everest

28. 7. 2015

Rozvíjet kreativitu, tvůrčí schopnost, představivost i probouzet zájem o třídění a recyklaci odpadů, to vše je smyslem soutěže „Třídíme s Nikitou“.

Stejně jako v předchozích letech byl i 8. ročník této soutěže určen dětem ze základních škol v Královéhradeckém kraji a stejně jako v ročnících minulých neměla porota složená i ze zástupců kolektivního systému ASEKOL, snadný úkol. Nakonec ale vítěze vybrala. První cenu si z královédvorské zoologické zahrady odvezly děti z Ohnišova.