Zařazování výrobků v rámci nově rozšířené definice

20. 2. 2019

Na webových stránkách Ministerstva životního prostředí je k dispozici nově aktualizovaný dokument: Stručný průvodce EEZ.

Tento dokument poskytuje informace o povinnostech výrobců elektrozařízení vyplývajících z dílu 8 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. V návaznosti na OPENSCOPE věnujte zvýšenou pozornost aktualizovanému dokumentu – příloha 2, str. 11,12. Celý dokument naleznete zde.