WEEELABEX Office bude z Prahy dohlížet na nakládání s elektroodpadem v celé Evropě

22. 4. 2013

V Praze byla otevřena hlavní kancelář WEEELABEX, která bude z české metropole dohlížet na dodržování směrnice o nakládání s vysloužilými elektrospotřebiči v celé Evropě. Praha porazila irský Dublin a stala se tak domovem další významné evropské instituce.

WEEELABEX je společný projekt asociace WEEE Forum sdružující evropské kolektivní systémy a subjektů z řad výrobců a zpracovatelů elektrospotřebičů. Před dvěma lety byly na pražské Konferenci Zpětný odběr 2011 poprvé veřejně představeny tzv. normy WEEELABEX, které se týkají sběru, třídění, skladování, přepravy, přípravy na opětovné použití, zpracování a odstranění všech druhů elektroodpadu a znamenají jednotný soubor pravidel a postupů.

Nyní byla v Praze otevřena kancelář WEEELABEXU, která bude na jejich dodržování dohlížet. „Hlavním úkolem organizace WEEELABEX je vyškolit auditory a koordinovat audity zpracovatelů elektroodpadu v EU prováděných těmito vyškolenými auditory. Zpracovatelé, kteří splňují požadavky a jejichž výsledný audit je pozitivní, budou zapsáni do seznamu WEEELABEX zpracovatelů. První dvacítka proškolených auditorů se nyní podílí na přípravě ostrého spuštění kontrol,“ říká Pascal Leroy, generální sekretář WEEE Fóra. „Jsem potěšen, že si naši členové vybrali Prahu, srdce Evropy, jako sídlo organizace. Po čtyřech letech tvrdé práce jsme dosáhli vrcholu hory WEEELABEX,“ dodává Leroy.

Kolektivní systém ASEKOL přispěl výraznou měrou k přípravě standardů WEEELABEX.

Další podrobnosti najdete v tiskové zprávě.