Vysloužilé mobilní telefony ze ZŠ Slovan pomohly v ZOO Zlín

1. 2. 2022

ZŠ Slovan v Kroměříži se zapojila do akce spočívající ve sběru vysloužilých mobilních telefonů pořádané za podpory města Kroměříž a Zlínského kraje a také ve spolupráci se společností ASEKOL.

„Děti podpořily zmíněnou aktivitou ochranu životního prostředí a přírodu hned dvakrát. Jednak sběrem starých mobilních telefonů, které projdou odbornou recyklací, a poté věnováním finančního výnosu akce zvířatům ve zlínské zoologické zahradě,“ řekl místostarosta Vratislav Krejčíř. Žáci se rozhodli výnos věnovat na podporu chovu ohrožené pandy červené a slůněte narozeného v ZOO v červnu 2021. Třída, která vysbírala nejvíc mobilů si navíc mohla pochutnat na krásném dortu s motivem ZOO.

Daniel Hladilín, regionální manažer kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení ASEKOL pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj, dodal: „Všechna zařízení budou předána k recyklaci certifikovaným zpracovatelům. Telefony nepatří do popelnice ani na skládku, ale zaslouží si odbornou recyklaci a nový život v novém výrobku.“