Veřejné výběrové řízení pro rok 2016 spuštěno!

1. 10. 2015

Naším cílem je pokračovat ve spolupráci s chráněnými dílnami a proto vypisujeme výběrové řízení na zpracování elektrozařízení v roce 2016.

I v letošním roce otevíráme veřejné výběrové řízení za podpory a odborného dohledu zástupců Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a Svazu měst a obcí České republiky.

Výběrového řízení se může zúčastnit jakákoliv organizace působící na území ČR, která splní zadávací podmínky a zaměstnává alespoň 50% přepočteného počtu zaměstnanců na vymezených chráněných pracovních místech. Veškeré podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek bude prováděno za právní asistence a ve spolupráci s nezávislými odborníky ze sdružení a asociací zastupujících handicapované, předsedou výběrové komise je již tradičně pan Václav Krása, Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.

Zájemci o účast ve výběrovém řízení se mohou přihlásit do 16.10.2015 včetně na emailové adrese [email protected]  a požádat o zaslání zadávací dokumentace.