Vyhlášení dalšího výběrového řízení na zpracování elektrozařízení pro rok 2015

Vyhlášení dalšího výběrového řízení na zpracování elektrozařízení pro rok 2015

16. 10. 2014

Výběrového řízení se může zúčastnit jakákoliv organizace působící na území ČR, která splní zadávací podmínky a zaměstnává alespoň 50% přepočteného počtu zaměstnanců na vymezených chráněných pracovních místech. Veškeré podmínky výběrového řízení budou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek bude prováděno za právní asistence a ve spolupráci s nezávislými odborníky ze sdružení a asociací zastupujících handicapované, předsedou výběrové komise bude opět Václav Krása.

Zájemci o účast ve výběrovém řízení se mohou přihlásit v období od 10.10.2014 do 31.10.2014 včetně na emailové adrese [email protected]  a požádat o zaslání zadávací dokumentace.