Výběrové řízení na svoz elektrozařízení

10. 10. 2017

Kolektivní systém ASEKOL vyhlašuje výběrové řízení na svoz elektrozařízení pro následující smluvní období.

Na základě výsledků tohoto výběrového řízení si kolektivní systém  ASEKOL vybere dodavatele, se kterými uzavře smlouvu o přepravě elektrozařízení a zajištění souvisejících logistických služeb. V případě Vašeho zájmu o zaslání zadání nebo bližší informace k výběrovému řízení, prosím kontaktujte Šárku Kohákovou, manažera logistiky na email: [email protected]. Přihlášky je možné zasílat do 10.11.2017.