Výběrové řízení na svoz elektrozařízení

Výběrové řízení na svoz elektrozařízení

10. 10. 2017

Na základě výsledků tohoto výběrového řízení si kolektivní systém  ASEKOL vybere dodavatele, se kterými uzavře smlouvu o přepravě elektrozařízení a zajištění souvisejících logistických služeb. V případě Vašeho zájmu o zaslání zadání nebo bližší informace k výběrovému řízení, prosím kontaktujte Šárku Kohákovou, manažera logistiky na email: [email protected]. Přihlášky je možné zasílat do 10.11.2017.