Věnuj mobil pro Domov seniorů Luhačovice

Věnuj mobil pro Domov seniorů Luhačovice

26. 11. 2018

Vážené maminky a tatínkové, milé děti,

byli bychom rádi, kdybyste se zapojili do charitativní a sběrové akce, kterou naše škola ve spolupráci se společností ASEKOL a.s. a Zlínským krajem organizuje.

Principem pomoci je sběr starých mobilních telefonů, které půjdou k ekologické likvidaci.

Za každý sebraný přístroj bude  Domovu pro seniory v Luhačovicích připsána částka 25,- Kč.

Chceme touto cestou pomoci  nejen získat další prostředky na rozšíření aktivit a vybavení domova, ale upozornit i na skutečnost, že efektivně recyklovat lze dnes vše, tedy i drobná elektrozařízení, které často končí ve směsném komunálním odpadu, tedy bez užitku buď na skládce nebo ve spalovně.

Za každý odevzdaný přístroj v rámci naší školy dostanete lístek do slosování, které proběhne  po skončení akce. Losovat budeme nový mobilní telefon SAMSUNG Galaxy J3 2017! (Tedy např. za dva staré telefony přispějete 50,- Kč Domovu pro seniory a získáte dva lístky do slosování o nový telefon.)

Děkujeme předem za Vaši vstřícnost a podporu akce !

Termín: 12.11. -10.12.2018

Základní škola Luhačovice