1 nový mobil = 1 tuna odpadních látek. Zrecyklujte svůj starý a pomozte přírodě

11. 11. 2019

Výroba jednoho telefonu s sebou přináší enormní množství odpadních materiálů. Chcete pomoci přírodě? Pomozte nám snížit tohle číslo recyklací vašeho starého telefonu. V Česku je takových 10 milionů.

Pár čísel na úvod

Věděli jste, že na mobilním telefonu strávíme v průměru přes 4 hodiny denně a že je takové zařízení 10x špinavější než záchodové prkýnko? 12% uživatelů používá svůj mobil během sprchování a 9% během sexu… Statistiky zajímavé, avšak možná nepřekvapující.

Co ale napadne málokoho je fakt, že v ČR leží v domácnostech a ve firmách odhadem 10 milionů odpadních mobilních telefonů, jen 10% těch nepoužívaných totiž lidé doopravdy vyhodí.

Takový mobil o hmotnosti 100 g na sebe váže více než 1 000 kg odpadních materiálů, které musely být použity pro jeho výrobu a vzhledem k tomu, že v současné době se v České republice ročně prodá okolo 3 milionů nových mobilních telefonů a celosvětově potom až 2 miliardy kusů, představte si, kolik látek je zbytečně použito, místo aby bylo získáno recyklací…

 

Snažíme se situaci změnit. Třeba i skrze REMOBIL

Neziskový sběr nepotřebných, použitých a v drtivé většině nefunkčních mobilních telefonů probíhá v rámci projektu REMOBIL již více než 3 roky. Možná vás napadne, proč je projekt zabývající se sběrem odpadních mobilů neziskový, když média stále dokola opakují, že mobily jsou plné zlata, stříbra nebo palladia – tedy kovů, jejichž ekonomická hodnota je opravdu vysoká.

Pravdou je, že absolutní koncentrace zlata v jednom mobilu je opravdu mizivá. Jsou to milióntiny z kilogramu, zhruba 20-40 mg. Toto množství má teoretickou hodnotu okolo 20 Kč, ovšem bez započtení nákladů na sběr, svoz a zpracování. Tedy pokud má někdo v šuplíku svůj „drahocenný“ 10 let starý mobil, jeho cena daná obsahem drahých kovů je jistě menší než průměrná cena půllitru piva.

Problém v případě odpadních mobilních telefonů není ten, že by odpad sám o sobě měl negativní ekonomickou hodnotu, problém je v tom, jak tyto mobily za rozumných nákladů od spotřebitelů sebrat. Náklady na logistiku (sběr a svoz), marketing a zaměstnance budou pravděpodobně vždy vyšší než výnosy z prodaných druhotných surovin. Z pohledu celého procesu zpětného odběru je mobilní telefon odpadem s negativní ekonomickou hodnotou, a proto není smyslem projektu REMOBIL zisk, ale ochrana životního prostředí a zdraví člověka zajištěním efektivního systému sběru a recyklace starých mobilů.

Přesto, že mobilní telefon je nejprodávanějším elektrozařízením v České republice, z pohledu sběru a plnění evropských, potažmo národních cílů, jde o zcela nezajímavý výrobek. V České republice je ročně prodáno něco méně než 200 tisíc tun nových elektrozařízení, z čehož prodej mobilních telefonů tvoří asi 0,15 % hmotnostních. Cíl sběru, který je v současné době 40% hmotnostních z množství elektrozařízení uvedených na trh a má se postupně zvyšovat na 65% v roce 2021, sběrem nepotřebných mobilních telefonů nijak nezvýšíme.

 

4 základní motivace, proč odevzdat svůj starý mobil k recyklaci

První motivací je pozitivní environmentální dopad recyklace.  Aby si člověk dokázal jednoduše představit environmentální zátěž výroby mobilního telefonu, stačí zmínit jediný fakt. Těžba, výroba a kompletace průměrného mobilního telefonu s sebou nese více než tunu odpadního materiálu. A recyklací materiálů v mobilním telefonu (vzácné kovy, železo, plast, sklo) dochází k významné úspoře – zejména není potřeba materiál znovu vytěžit. Mobilní telefony také obsahují množství nebezpečných materiálů, které se odbornou recyklací odstraní či recyklují a tím nedochází ke škodlivým emisím. Druhou motivací je fakt, že REMOBIL spolupracuje s odbornými firmami, které zajišťují demontáž a následné zpracování telefonu a kde zároveň pracují lidé hendikepování a na pracovním trhu znevýhodnění. Třetí motivací je charitativní příspěvek 10 Kč za každý mobilní telefon, který projekt věnuje Jedličkově ústavu a školám, Nadaci České pošty a jiným dobročinným spolkům. Čtvrtou motivací je možnost zúčastnit se soutěže a vyhrát nový mobilní telefon.

Dává vám to smysl také? Projděte šuplíky a udělejte čistší nejen svou domácnost, ale ušetřete i životní prostředí, aby se při vyrábění nových telefonů mohly použít už jednou vytěžené materiály. Sběrná místa ve vaši blízkosti naleznete zde, o projektu REMOBIL pak najděte více na www.remobil.cz