Tři dětské domovy získaly peníze díky akci: Dobrý skutek za starý mobil.

18. 1. 2018

Dárkové šeky s finančním výtěžkem akce nazvané „Dobrý skutek za starý mobil?", kterou společně zorganizovaly společnost ASEKOL a Zlínský kraj, byly na krajském úřadě slavnostně předány zástupcům třech dětských domovů a jedné obecně prospěšné společnosti ze Zlínského kraje.

Smyslem této akce bylo připomenout občanům, že i drobné elektrozařízení, jako je mobilní telefon, si zaslouží recyklaci, a motivovat je tak k tomu, aby odevzdali k recyklaci svůj nevyužívaný starý mobil a zároveň tím přispěli na dobrou věc. Projekt byl organizován v rámci kampaně na podporu třídění elektroodpadu.

Sběrová akce se v předvánočním čase uskutečnila ve městech Zlín, Vizovice, Valašské Klobouky a také na území mikroregionu Rožnovsko. Za každý vybraný starý mobilní telefon organizátoři následně poskytli částku 22 korun pro dobročinné účely, konkrétně pro tři dětské domovy ve výše zmíněných městech a také pro Auxilium o.p.s., která pomáhá rodinám pečujícím o děti i dospělé osoby s nejtěžším stupněm zdravotního postižení. Celkem se ve Zlínském kraji podařilo vysbírat 1 403 telefonů.

„Považuji tuto aktivitu za velmi přínosnou a chtěla bych poděkovat všem, kdo se zapojili do její organizace i těm, kteří odevzdáním svého starého mobilu učinili dobrý skutek,” řekla na dnešním předávání Margita Balaštíková, radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství.

Počet vysbíraných telefonů a následný výtěžek (výsledná částka byla zaokrouhlena na celé tisíce)

Mikroregion Rožnovsko – 702 ks telefonů – 16.000,- Kč pro Auxilium o.p.s.

Město Valašské Klobouky – 222 ks telefonů – 5.000,- Kč pro Dětský domov Valašské Klobouky

Město Vizovice – 120 ks telefonů – 3.000,- Kč pro Dětský domov Vizovice

Statutární město Zlín – 359 ks telefonů – 8.000,- Kč pro Dětský domov Zlín Lazy

Pokud je vysloužilý mobilní telefon vyhozen do obyčejné popelnice, skončí bez využití buď ve spalovně, nebo na skládce. Uvolněné toxické látky jako rtuť, bromované zpomalovače hoření, beryllium, nikl a další se dostávají do spodních vod nebo ovzduší, dále do potravního řetězce a způsobují škody na našem zdraví. I malé přístroje by proto měly být likvidovány ekologicky. K jejich sběru slouží speciální červené kontejnery ve městech, malé kontejnery na obecních a městských úřadech nebo je občané mohou odevzdat také na sběrném dvoře.

V českých domácnostech a firmách leží cca 10 milionů starých, nepoužívaných mobilních telefonů. Přitom jen recyklací 5 milionů z nich, zejména starších typů, by bylo možno kvalitní recyklací získat až 120 kg zlata, 1 250 kg stříbra, 45 000 kg mědi a 19 000 kg kobaltu.

S uspořádáním této akce se počítá také v letošním roce.