Tituly pro nejaktivnější kraje a obce v ČR byly rozdány

29. 11. 2019

Již od svého vzniku v roce 2005 spolupracuje neziskově hospodařící společnost ASEKOL v rámci zpětného odběru elektrozařízení velmi intenzivně s obcemi, městy a jednotlivými kraji. Ty nejaktivnější z nich se letos opět rozhodla ocenit, neboť právě spolupráce s územní samosprávou je pro zajištění zpětného odběru klíčová. Během galavečera kolektivního systému ASEKOL konaného dne 26.11. 2019 pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR a Národní rady osob se zdravotním postižením ČR byli odhaleni výherci celoročních soutěží Aktivní Obec a Aktivní kraj a také soutěže o Nejoblíbenější kontejner v rámci projektu Umění třídit.

V soutěži Aktivní obec jsou hodnoceny obce s největší výtěžností sběru prostřednictvím červených kontejnerů v přepočtu na obyvatele za dané období a intenzita medializace témat souvisejících s recyklací elektrozařízení v tisku nebo v online médiích. Pro letošní rok titul získalo statutární město Ostrava a ocenění na podiu převzal Jiří Štěpánek z odboru odpadů města Ostrava. Šek v hodnotě 50 000 Kč mu předali Radka Vladyková, výkonná ředitelka SMO ČR a předseda představenstva společnosti ASEKOL Jan Vrba. U soutěže Aktivní kraj byli odměněny kraje ve třech kategoriích. Cenu za největší množství vytříděných elektrazařízení na počet obyvatel za uplynulé období si právem odnesla za Jihočeský kraj jeho hejtmanka Ivana Stráská. Za vítězství Libereckého kraje v kategorii Sběr vysloužilého elektrozařízení prostřednictvím červených kontejnerů přebral radní Libereckého kraje Jiří Löffelmann. Třetí cenu hodnotila odborná porota, kterou tvořili Václav Krása – předseda NRZP, František Lukl – předsedy SMO ČR a Vladimír František Mana – náměstek MŽP. Cenu poroty za přístup kraje k osvětě v oblasti ochrany životního prostředí, které kraje České republiky převzala za vítězný Karlovarský kraj jeho hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová. Veškerá předaná finanční ohodnocení Aktivní obce a jednotlivých krajů ve výších 100 000 Kč budou využita na podporu environmentálních a CSR aktivit. Poslední a neméně důležitou cenou předávanou během večera bylo vyhodnocení soutěže O nejoblíbenější kontejner realizované společně se street artovým umělcem Nikolou Vavrousem alias Khomou. Tuto cenu si do Hradce Králové odvezl primátor Alexandr Hrabálek.