Startuje projekt Věnuj mobil a pojeď do ZOO

14. 12. 2018

S nástupem prosince vyhlašuje Recyklohraní aneb Ukliďme si svět spolu se společností ASEKOL další, již devátý, ročník úspěšné sběrové akce Věnuj mobil a pojeď do ZOO. Probíhá od 1. prosince 2018 do 31. ledna 2019 a jako loni, obdrží zapojené školy za každý odevzdaný mobilní telefon 3 body na svůj školní účet.

Současně 4 školy s nejvyšším podílem sebraných mobilních telefonů na žáka získají výlet pro jednu třídu s exkurzí na recyklační linku a návštěvu zoologické zahrady v Jihlavě.

O tom, že tato soutěž má smysl, svědčí její výsledky. Jen v minulé kampani se vybralo 8 729 mobilů. Ve všech ročnících pak doposud více než 50 000 kusů mobilů. S ohledem na výsledky prodejů nových přístrojů se odhaduje, že v českých domácnostech stále leží ladem v šuplících a skříních až 8 milionů kusů nepoužívaných mobilních telefonů. Díky oddělenému sběru mohou být velmi efektivně recyklovány. Věděli jste například, že recyklací sta kusů mobilních telefonů je uspořeno zhruba 25 l ropy? To odpovídá spotřebě průměrného automobilu při cestě z Prahy do Brna. Dojde také k nižší produkci odpadů a emisí CO2, recyklací snižujeme spotřebu vody a šetříme elektrickou energii.

A jak se mohou školy zapojit? Jednoduše! 

Stačí, když budou ve škole sbírat použité mobilní telefony. Skladovat je odděleně od ostatního elektra a uchovávat mimo dosah žáků a studentů školy. Odevzdat je mohou včetně baterií a nabíječek, ale není to podmínka. Svoz vybraných mobilních telefonů je třeba objednávat v termínu od 1. 1. 2019 do 31. 1. 2019. Musí jich však být minimálně 20 ks! Ke každému svozu mobilních telefonů je nezbytné přiložit ČESTNÉ PROHLÁŠENÍkteré je podkladem pro připsání bodů na účet školy u Recyklohraní. 

Podrobné informace najdete zde. Instrukce pro objednání svozů zde. Plakátek je k dispozici zde.

Veškeré dokumenty pohromadě jsou též na www.recyklohrani.cz v sekci “ke stažení“.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny do konce března 2019. Kritériem pro vyhodnocení výherců výletu bude přepočet sesbíraných mobilních telefonů na žáka. Dle velikosti škol vyhlašujeme 2 kategorie: 3x výlet pro jednu třídu – přepočet na žáka bez rozdílu velikosti školy 1x výlet pro jednu třídu – přepočet na žáku pro školy s vyšším počtem žáků, tj. nad 400

Těšíme se kolik se letos podaří vybrat telefonů.