Společnost CANON recyklací tiskárny ušetřila elektrickou energii, která by stačila na čtyřletý provoz běžné domácnosti!

10. 3. 2022

Recyklace se stala nedílnou součástí moderního života a jedním z pilířů cirkulární ekonomiky. Společnost CANON patří jednoznačně mezi firmy, které se chovají zodpovědně a tak hledala cestu, jak nejekologičtěji recyklovat velkokapacitní tiskárnu. Tato tiskárna dříve sloužila k tisku letáků, faktur a dalších materiálů ve společnosti Innogy.

Pro předání tiskárny k recyklaci si společnost CANON vybrala kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení ASEKOL, který je na trhu již 17 let a provozuje kolektivní systémy ve 3 státech, přičemž pouze v ČR má více než 17,5 tisíc míst zpětného odběru elektrozařízení. „Po uzavření tiskového centra v Brně v areálu Innogy jsme ve spolupráci se společností ASEKOL byli schopni flexibilně zajistit demontáž, nakládku, odvoz strojů a ekologickou likvidaci. Na základě dlouhodobého partnerství, jsme byli přesvědčeni o tom, že právě kolektivní systém ASEKOL zajistí předání k recyklaci s maximálním materiálovým využitím.“, dodal David Ulrich, Senior Operation Manager ze společnosti CANON Business Services.

Technici ze společnosti CANON vysloužilou tiskárnu nejprve rozebrali na náhradní díly, které je ještě možné využít pro obdobné tiskárny umístěné v rámci ČR. Následně se již o vysloužilou tiskárnu postarala společnost ASEKOL, která části odpadního elektrozařízení z vysloužilé tiskárny o hmotnosti 4 960 kg předala k odborné recyklaci certifikovanému zpracovatelskému závodu. Jednotlivé frakce, které jsou výstupem recyklačního procesu budou poté použity zase pro výrobu nových výrobků. Společnost CANON se tak aktivně podílí na koloběhu cirkulární ekonomiky. Díky recyklaci tiskárny navíc ušetřila 9,917 MWh elektrické energie nebo 3,968 tun primárních surovin, které nemusí být vytěženy!