Společnost ASEKOL Solar zajistí ekologickou likvidaci solárních panelů

30. 5. 2013

Kolektivní systém ASEKOL Solar získal potřebnou registraci u MŽP a začíná nabízet služby na poli zpětného odběru vysloužilých fotovoltaických panelů.

Provozovatelům solárních elektráren nabídne ASEKOL Solar transparentní zacházení s jejich prostředky. Klienti budou mít online přístup ke svému účtu a kontrolu budou mít i nad výběrem společnosti, která panely v konečné fázi fyzicky zlikviduje. V případě, že se vybrané poplatky na recyklaci nevyčerpají, ASEKOL Solar přeplatek klientům vrátí. Tyto nadstandardní služby doplní možnost odevzdat vysloužilé panely na více než 200 existujících místech po celé ČR a jednoduchá registrace přes internet na webu www.asekolsolar.cz.

Registrovat se mohou malí i velcí provozovatelé solárních elektráren a stejně tak výrobci nebo dovozci solárních panelů, aby splnili svoji zákonnou povinnost a zajistili pro svůj budoucí solární odpad ekologickou likvidaci. Provozovatelé solárních elektráren se musí u kolektivních systémů registrovat do 30. června. Od příštího roku pak průběžnými platbami vytvoří finanční rezervu tak, aby nejpozději v roce 2019 měli u kolektivních systémů dostatek prostředků pro pokrytí nákladů recyklačního procesu.

Další podrobnosti jsou k dispozici v tiskové zprávě.