Soutěž AKTIVNÍ OBEC začala prvním dubnem

1. 4. 2018

Společnost ASEKOL zahájila od 1. dubna druhý ročník soutěže AKTIVNÍ OBEC zaměřené na podporu recyklace a ochranu životního prostředí. Oproti loňskému ročníku bude projekt letos prodloužen na šest měsíců. Přihlásit se mohou všechny obce, které mají červený kontejner ASEKOL na drobné elektrozařízení. Bodově hodnoceny budou tři soutěžní oblasti.

 První je výtěžnost sběru v červených kontejnerech, které slouží pro sběr drobného vysloužilého elektra, druhou je propagace zpětného odběru elektrozařízení a třetí zohledňuje navýšení průměrné výtěžnosti sběru v červených kontejnerech v přepočtu na jednoho obyvatele. Zájemci o účast musí zaslat registrační e-mail na adresu [email protected]. Celkový vítěz, obec s nejvyšším počtem bodů, obdrží finanční podporu 20 000 Kč na vylepšení svého systému nakládání s odpady.

Kompletní podmínky projektu Aktivní obec jsou uvedeny na www.cervenekontejnery.cz.   Loňský ročník probíhal tři měsíce a zasloužil se o zvýšení objemu vysbíraných elektrozařízení o 15 procent. Vítězná obec Býšť z Pardubického kraje si za výhru pořídila do sběrného dvora uzamykatelný sklad na vysloužilá elektrozařízení. „Prvního ročníku soutěže se zúčastnilo 90 obcí (…) Vítěz dokonce zvýšil objem sběru elektrospotřebičů o neuvěřitelných 33 procent. Věříme, že druhý ročník bude ještě lepší,“ uvedl Karel Krejsa, ředitel kolektivního systému ASEKOL. Díky prodloužení trvání soutěže lidé získají více času na úklid a vytřídění nepotřebného elektra, obce budou mít více možností pro propagaci akce, přičemž právě i propagace může přinést cenné body do celkového hodnocení.

Vyjma finanční odměny získá nejaktivnější obec také certifikát o podpoře Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR). ASEKOL s NRZP ČR úzce spolupracuje v rámci projektu Koruna za kilo, kdy za každý odevzdaný kilogram drobného elektrozařízení do červených kontejnerů věnuje jednu korunu právě NRZP ČR. Aktivní zapojení obcí a měst do boje o titul AKTIVNÍ OBEC tak vede nejen k ochraně životního prostředí, ale rovněž k podpoře těch, kteří pomoc potřebují.