Soutěž AKTIVNÍ OBEC začala prvním dubnem

Soutěž AKTIVNÍ OBEC začala prvním dubnem

1. 4. 2018

 První je výtěžnost sběru v červených kontejnerech, které slouží pro sběr drobného vysloužilého elektra, druhou je propagace zpětného odběru elektrozařízení a třetí zohledňuje navýšení průměrné výtěžnosti sběru v červených kontejnerech v přepočtu na jednoho obyvatele. Zájemci o účast musí zaslat registrační e-mail na adresu [email protected]. Celkový vítěz, obec s nejvyšším počtem bodů, obdrží finanční podporu 20 000 Kč na vylepšení svého systému nakládání s odpady.

Kompletní podmínky projektu Aktivní obec jsou uvedeny na www.cervenekontejnery.cz.   Loňský ročník probíhal tři měsíce a zasloužil se o zvýšení objemu vysbíraných elektrozařízení o 15 procent. Vítězná obec Býšť z Pardubického kraje si za výhru pořídila do sběrného dvora uzamykatelný sklad na vysloužilá elektrozařízení. „Prvního ročníku soutěže se zúčastnilo 90 obcí (…) Vítěz dokonce zvýšil objem sběru elektrospotřebičů o neuvěřitelných 33 procent. Věříme, že druhý ročník bude ještě lepší,“ uvedl Karel Krejsa, ředitel kolektivního systému ASEKOL. Díky prodloužení trvání soutěže lidé získají více času na úklid a vytřídění nepotřebného elektra, obce budou mít více možností pro propagaci akce, přičemž právě i propagace může přinést cenné body do celkového hodnocení.

Vyjma finanční odměny získá nejaktivnější obec také certifikát o podpoře Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR). ASEKOL s NRZP ČR úzce spolupracuje v rámci projektu Koruna za kilo, kdy za každý odevzdaný kilogram drobného elektrozařízení do červených kontejnerů věnuje jednu korunu právě NRZP ČR. Aktivní zapojení obcí a měst do boje o titul AKTIVNÍ OBEC tak vede nejen k ochraně životního prostředí, ale rovněž k podpoře těch, kteří pomoc potřebují.