Soutěž AKTIVNÍ OBEC startuje

3. 4. 2017

Na vítěze čeká odměna 20,000 Kč. Podpořte svoji obec, vytřiďte doma staré elektro a vhoďte ho do nejbližšího červeného kontejneru.

 

Od dubna do konce června je možné se přihlásit a zapojit se tak do soutěže.

Co získáte?

Vítězem se stane obec, která získá v rámci soutěže nejvíce bodů. Hlavní cenou je šek na 20 000 Kč určených na zlepšení nakládání s odpady v obci. Navíc nejlepší obci v každém kraji bude předán dárkový balíček s propagačními předměty.

Každá vítězná obec získá certifikát o podpoře pro Národní radu osob se zdravotním postižením České republiky.

Jak se zapojit?

Zašlete na email [email protected] následující údaje:

Název obce; IČO obce; Počet obyvatel; Kontaktní osoba; Email; Telefon.

Následně Vám bude potvrzeno zaevidování do soutěže.

Jak soutěžit?

Cílem je získat co nejvíce bodů v následujících oblastech:

Výtěžnost sběru, ve všech červených kontejnerech umístěných v obci, při jednom svozu (v kilogramech na obyvatele). Bude hodnocena nejvyšší výtěžnost při svozech v období května a června 2017. To znamená, že ze svozů provedených v tomto období bude započítána nejvyšší dosažená výtěžnost. Přidělené body jsou rovny dosažené výtěžnosti v kg/obyvatele a svoz. Propagace zpětného odběru v červených kontejnerech.Na webu http://www.cervenekontejnery.cz v sekci „Ke stažení“ jsou k dispozici články pro publikování v místním periodiku nebo na webu obce. Při publikování článku na webu obce odešlete odkaz na umístění článku na email [email protected]. Při publikování článku v místním periodiku odešlete scan příslušné stránky na email [email protected] Přidělené body za umístění článku na web obce 1 bod. Přidělené body za umístění článku v místním periodiku 1 bod. Navýšení průměrné výtěžnosti (kg/obyvatele) jednoho svozu, oproti průměru za posledních 6 měsíců. Navýšení alespoň o 10 % znamená zisk 1 bodu

Kdy budou vyhlášeny výsledky?

V průběhu září budou vítězné obce kontaktovány a budou jim předány ceny.