Roční zpráva pro Ministerstvo životního prostředí odevzdána s předstihem

30. 3. 2017

V souladu s platnými legislativními požadavky podala dne 30.3.2017 společnost ASEKOL a.s. za smluvní výrobce v kolektivním systému řádnou roční „Zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů“ za rok 2016.

Za celý tým ASEKOL děkujeme za spolupráci v předchozím roce a těšíme se na další.