REMOBIL a ASEKOL se společně staly rekordmany v kategorii EKO rekord roku 2019

18. 5. 2020

Podle vědeckých studií až 40 % nebezpečného olova na skládkách odpadu pochází z elektrického a elektronického dopadu. Ať už dříve nebo později, olovo se ze skládek dostane do podzemních vod a odtud do rostlin, živočichů a samozřejmě také do člověka. Navíc, pokud mobil skončí na skládce odpadu, nelze znovu využít suroviny, které mobil obsahuje. Během těžby, výroby a kompletace průměrného mobilu vznikne více než tuna odpadu. Recyklací materiálů v mobilech dochází k významné úspoře na životním prostředí, zejména není potřeba materiály jako je měď, železo, hliník, plast nebo vzácné kovy těžit z panenské přírody.

V této souvislosti ASEKOL úzce spolupracuje s neziskovou společností REMOBIL na řešení inovativního a efektivního způsobu zpětného odběru mobilních telefonů. Pokud se mobily sbírají zvlášť odděleně od ostatního elektroodpadu, je možné ty novější opravit a znovu uvést do oběhu a tím předejít vzniku odpadu. V rámci Mezinárodního dne životního prostředí, který každý rok připadá na 5. června, se ASEKOL spojil s Českou poštou a společností REMOBIL a spotřebitelé tak měli možnost celý první červnový týden odevzdat nepotřebný mobil na jakékoliv pobočce České pošty v ČR.  ASEKOL se snažil spotřebitele přesvědčit k odevzdání jejich nepotřebných mobilů několika argumenty.

Podpora těch, kteří to potřebují – nepotřebné mobily jsou zpracovávány výhradně firmami, které zaměstnávají ty, kteří jsou z různých důvodů znevýhodněni na pracovním trhu. Navíc, z každého sebraného mobilu věnuje REMOBIL 10 Kč na dobročinné účely
Zmírnění klimatické změny – odbornou recyklací mobilního telefonu chráníme naše životní prostředí, není třeba těžit primární suroviny a dochází k významnému snížení produkce emisí skleníkových plynů
Zbavit se pohodlně nepotřebné věci – pohodlně se zbavit mobilu na jakékoliv pobočce České pošty, kterých je v ČR více než 3 tisíce
Možnost vyhrát nový mobil – zaregistrováním se do soutěže mohli spotřebitelé vyhrát mobilní telefon v hodnotě 10 tisíc Kč
Možnost podílet na novém českém rekordu – ASEKOL společně s REMOBILEM a Agenturou Dobrý den se touto akcí pokusil ustanovit nový rekord pod názvem „Nejvíce sebraných mobilů k recyklaci“.

Tato časově omezená akce s názvem Pomoc na druhou, která trvala na pobočkách České pošty nakonec dva týdny, se stala oficiálním českým rekordem, když se za 14 dní podařilo sebrat 4462 mobilních telefonů. Tento počet je také zapsán do České knihy rekordů a oficiální cena bude projektu REMOBIL předána v červnu 2020. Děkujeme všem, kteří se do akce zapojili, jelikož výsledkem je významná úspora životního prostředí:  7 076 kg ekvivalentu CO2 nebylo vypuštěno do ovzduší a díky recyklaci se nemusí těžit další nerostné suroviny, čímž se uspořilo 133 413 litrů pitné vody. A v neposlední řadě bylo věnováno 44 662 Kč na dobročinné účely, tentokrát na agentury domácí péče.