Program konference Zpětný odběr 2013 se setkal s velkým zájmem

Program konference Zpětný odběr 2013 se setkal s velkým zájmem

17. 4. 2013

Dopolední program byl věnován vývoji zpětných odběrů s důrazem na zdroje surovin, druhotných surovin i jejich získávání v následujících deseti letech. Cílem bylo také postihnout současnou situaci zpětného odběru elektroodpadu v Evropě a zamyslet se nad jeho budoucím fungováním v následujících patnácti až dvaceti letech, které přinesou mnohé výrazné změny.

Odpolední program formou přednášek a následných diskuzí představil aktuální a palčivá témata nejen z oblasti zpětného odběru, ale ekologie obecně. Každý z odpoledních bloků se zaměřil na jedno z témat, k nimž promluvili tuzemští i zahraniční odborníci ve snaze problém co nejdůkladněji popsat a nastínit jeho možná řešení.

Kompletní tisková zpráva k programu konference je k dispozici v media centru.

Jedním z nejkontroverznějších témat konference byly výkupny druhotných surovin, které představují efektivní způsob, jak se zbavit specifického odpadu, ale také značný problém. Často totiž vykupují kradené komodity, jako jsou železniční koleje, dopravní svodidla či víka od kanálů, jejichž absence může ohrozit životy lidí. Vidina finančního zisku je i příčinou nezákonné demontáže spotřebičů, které se tak nedostanou k recyklaci v režimu zpětného odběru.

Podrobnosti k tématu přinesla samostatná tisková zpráva.