Praha v červeném bude 23.6. ve Žlutých lázních

6. 6. 2018

Přidejte se k nám a přijďte se starým elektrem do Žlutých lázní. Čeká na vás nový telefon! U červeného stanu ASEKOL si budete moci zasoutěžit, dozvědět se něco o recyklaci elektra, odpočinout si na fatboy, zaskákat panáka nebo gumu, nebo se trošku netradičně vyfotit. Jste zvědaví? Přijďte v sobotu 23.6. a uvidíte.

V rámci projektu Praha v červeném, konaném pod záštitou Magistrátu hl. m. Prahy, vyhlašuje organizátor projektu společnost ASEKOL vítěze mezi městskými částmi Prahy ve sběru drobného elektra do červených kontejnerů. Sběrová akce podporuje správné třídění vysloužilých elektrozařízení v Praze, slavnostní vyhlášení celé akce proběhne 23. června ve Žlutých lázních.

„V regionech podporujeme třídění vysloužilého elektra prostřednictvím soutěže AKTIVNÍ OBEC. Rádi bychom recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů podpořili i v Praze a informovali občany o červených kontejnerech,“ vysvětluje podstatu akce Dana Duchečková, tisková mluvčí neziskové společnosti ASEKOL. „Váš nejbližší červený kontejner včetně informace, co do něj patří, naleznete na www.cervenekontejnery.cz,“ dodává Duchečková.

Záštitu nad projektem převzala za Magistrát hl. města Prahy RNDr. Jana Plamínková, radní pro oblast životního prostředí. „Rádi podpoříme projekt, který spojuje osvětu a sběr starého elektra na území Prahy s charitou,“ říká radní Plamínková. Za každý kilogram vysloužilého elektrozařízení vhozený do červených kontejnerů totiž společnost ASEKOL věnuje 1 Kč Národní radě osob se zdravotním postižením ČR.

„Všechny městské části hl. města Prahy jsou hodnoceny podle míry zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení v červených kontejnerech přepočtené na jednoho obyvatele,“ říká Dana Duchečková. Nejúspěšnější městská část v prvním pololetí roku 2018 bude oceněna certifikátem ASEKOL a poukazem na 10 000 Kč, který je určen na zkvalitnění sběrné sítě v dané městské části.