Podívejte se, jak probíhá recyklace TV!

3. 5. 2022

Na celém světe se ročně prodá 400 miliónů televizí a počítačových monitorů. Jedinou cestou k trvalé udržitelnosti s minimálním dopadem na životní prostředí je jejich sběr a recyklace. Systém zpětného odběru a následná recyklace elektrozařízení patří mezi základní principy cirkulární ekonomiky, které snižují produkci odpadu při opakovaném využití materiálů.

Kolektivní systém ASEKOL se v České republice, na Slovensku a v Polsku stará o sběr a zajištění předání WEEE včetně TV k recyklaci certifikovaným zpracovatelům již od roku 2005.

Pojďme se podívat, jak taková recyklace moderních LED TV a monitorů probíhá. 🙂