PF 2014

20. 12. 2013

Společnost ASEKOL vám děkuje za spolupráci v oblasti zpětného odběru a přeje vám klidné Vánoce a úspěšný roce 2014.

(obrázek)