Odstartoval devátý ročník grantového řízení Fondu ASEKOL

12. 2. 2016

O podporu ve formě grantu až do výše 400 tisíc korun se mohou ucházet obce, nevládní neziskové organizace, výzkumné či akademické týmy a provozovatelé sběrných dvorů do 31. března 2016. Rozdělovat se budou dotace v celkové hodnotě 2 milionů korun. V osmi předchozích ročnících Fond ASEKOL podpořil 345 projektů, mezi které rozdělil téměř 19 milionů korun.

Nové téma v programu Výzkum

Uchazeči mohou v rámci čtyř programů – Intenzita, Rekonstrukce, Osvěta a Výzkum předkládat návrhy zaměřené například na zlepšení dostupnosti míst zpětného odběru elektrozařízení pro občany, na vzdělání a osvětu v oblasti problematiky recyklace vysloužilých elektrospotřebičů, zkvalitnění stávajících míst odběru, nebo na výzkum materiálů elektra.

Novinkou pro letošní rok je nové téma v programu Výzkum – “zpracování pastů z odpadních elektrických zařízení.”

Jednodušší žádost o podporu zpevněných ploch pro kontejnery

Fond ASEKOL rozdělí dotace v celkové hodnotě 2 milionů korun. Uchazeči mohou v rámci čtyř programů předkládat návrhy zaměřené například na zlepšení dostupnosti míst zpětného odběru elektrozařízení pro občany, na vzdělání a osvětu v oblasti problematiky recyklace vysloužilých elektrospotřebičů, zkvalitnění stávajících míst odběru, nebo na výzkum materiálů elektra.

Novinkou pro letošní rok je možnost zjednodušeně žádat o podporu vybudování zpevněných ploch pod stacionární kontejnery pro sběr. 

Žádosti mohou žadatelé podávat do 31. března 2016. Formuláře přihlášek jsou k dispozici v sekci Obce a sběr a záložce Fond ASEKOL.

Jakmile budou správně vyplněné přihlášky vyhodnoceny, bude v květnu vybráno až 50 projektů pro finanční nebo materiálovou podporu. „Konkrétní darovací smlouvy budou s úspěšnými autory zajímavých projektů uzavírány již od konce května do června. Očekáváme, že podpořené nápady pak budou realizovány nejpozději do prosince roku 2016,“ říká Ďaďová.