Od 1. 6. 2023 ASEKOL navyšuje příspěvky pro sběrné dvory

1. 6. 2023

Od 1. června navyšujeme odměny pro smluvní sběrná místa. Novinkou je, že budeme odměny od začátku června vyplácet i za sesbírané elektrozařízení, které spadá do skupin 2 a 3. Na tato elektrozařízení se dosud vztahoval nulový příspěvek. Za každý vysbíraný kilogram světelných zdrojů, obrazovek, monitorů a zařízení obsahující obrazovky nyní sběrná místa dostanou příspěvek 0,5 koruny. Odměna za sběr elektrozařízení skupin 4, 5 a 6 zůstává stejná. Příspěvky pro sběrná místa navyšujeme i pro zařízení, která se řadí do skupiny 1. Za každý odevzdaný kilogram elektrozařízení pro tepelnou výměnu vyplatíme sběrnému místu nově 2,5 koruny.

Minulý rok byl pro ASEKOL rekordní

Přísně stanovené cíle lze plnit pouze díky dlouhodobé spolupráci s partnery a široce zasmluvněné a stabilní sběrné síti, která se každým rokem rozrůstá. „Chceme poděkovat všem našim smluvním partnerům, že se podíleli na našem úspěchu. Loni se nám opět podařilo splnit limity pro sběrný odběr a ze všech krajů republiky sesbírat rekordních 55 500 tun elektrozařízení,“ říká (Daniel Šafář, obchodní a marketingový ředitel). Největší množství vysloužilého elektrozařízení se podařilo vysbírat v Jihočeském kraji. „V loni jsme sběrným místům vyplatili  18 432 689 Kč a jsme rádi, že díky úpravě sazebníku odměn budeme moci příspěvky sběrným místům navýšit“ dodává (Daniel Šafář, obchodní a marketingový ředitel).