Ocenění nejlepších obcí proběhlo v Libereckém kraji

4. 6. 2018

V pátek 1. 6. na Ještědu si převzaly ocenění nejlepší obce Libereckého kraje. První místo a šek na finanční odměnu si odnesly ve třech kategoriích dle počtu obyvatel Nový Bor, Stráž pod Ralskem a Josefův důl.

Do soutěže jsou zařazeny všechny obce v kraji, které mají uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s kolektivním systémem ASEKOL a.s.. Každý ročník je automaticky zahájen prvním dnem kalendářního roku a probíhá po celých 12 měsíců. Vyhrává ta obec nebo město s nejvyšší mírou odevzdaného drobného elektrozařízení na obyvatele. Drobné elektrozařízení je sváženo prostřednictvím klecových kontejnerů na sběrných dvorech, nebo interiérových E-boxů, popelnic ve školách zapojených do projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, nebo z červených kontejnerů v ulicích.