OBYVATELÉ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE OPĚT ZLEPŠILI VE TŘÍDĚNÍ!

12. 7. 2022

Obce, jejichž občané nejlépe třídí odpad, získávají každoročně ocenění. Tyto soutěže jsou součástí krajské informační kampaně zaměřené na podporu sběru a třídění odpadu ve městech a obcích České republiky. 

Konkrétně za třídění vysloužilých elektrozařízení v Moravskoslezském kraji je udělována cena v rámci soutěže „O keramické sluchátko“. Soutěž pořádá kolektivní systém ASEKOL ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. Hodnocena je výtěžnost odevzdaných vysloužilých elektrospotřebičů v přepočtu na jednoho obyvatele. Mezi odevzdané elektrospotřebiče se řadí drobné elektrospotřebiče jako např. počítače, televize, rádia, fotoaparáty, videokamery nebo telefony. V kategorii do 2 tisíc obyvatel v soutěži zvítězila obec Krasov, v kategorii nad 2 tisíce obyvatel dominovala stejně jako v loňském roce obec Ostravice, a v kategorii nad 10 tisíc obyvatel ocenění získalo město Nový Jičín. 

Vítězové soutěže O KERAMICKÉ SLUCHÁTKO 2021 (drobné elektrospotřebiče, PC a TV): 

Kategorie Obec / město Vytříděné elektrospotřebiče  
Obce do 2 000 obyvatel Krasov 12,25 kg / 1 obyv. 
Obce nad 2 000 obyvatel Ostravice 6,08 kg / 1 obyv. 
ORP Nový Jičín 1,98 kg / 1 obyv. 

Ocenění vítězným obcím Moravskoslezského kraje byla předána na slavnostním ceremoniálu v prostorách zámku Nová Horka ve Studénce. „Máme radost, že třídění odpadů bere čím dál více lidí v našem kraji jako samozřejmou součást odpovědného přístupu ke svému okolí. K ideálnímu stavu ale stále vede dlouhá cesta, i proto je důležité si správná pravidla neustále připomínat a podporovat osvětové projekty, mezi které patří i populární soutěž pro obce. V posledních letech osvětu zaměřujeme také na děti a rodiny, například prostřednictvím startovacích sad pro žáky prvních tříd, nebo barevných tašek na třídění do domácností,“ sdělil na ceremoniálu náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj ruchu Jan Krkoška.  

Vítězným obcím za společnost ASEKOL gratulujeme a přejeme mnoho úspěšných výsledků i v budoucnu.