Obora Hvězda v Praze slavila také Dny Země

25. 4. 2018

Hlavní město Praha pořádá k oslavám svátku Dne Země sérii informačně vzdělávacích akcí akcí pro veřejnost v různých městských částech. Praha 6 již po několikáté zvolila jako místo konání Oboru Hvězda.

24. 4. od 9.00 do 17.00 hodin byly v Oboře Hvězda připravené informační stánky, na kterých probíhal bohatý program pro dospělé i děti. K dispozici byly pro zájemce různé informační materiály týkající se témat nakládání s odpady, hospodaření s vodou, ochrany přírody a krajiny, udržitelné dopravy a energie a další. Občané mohli zhlédnout barevnou velkoplošnou mapu „Praha a odpady“ s konkrétním uvedením sběrných dvorů, provozů na zpracování odpadů a kontaktů na ně a diskutovat o možnostech dalšího využívání vytříděných komodit. Nechybělo ani vystavení příslušné svozové techniky a sběrných nádob. Děti si mohly vyzkoušet recyklaci na plátně, zahrát si odpadové domino dozvědí se kam s vysloužilým elektrem, jak ušetřit doma energii, co je to vodní stopa a jak lze využít dešťovou vodu. Mohly se projít po lesním chodníčku, nebo zjistit co všechno dělá lesník. Bohatý program pro děti a dospělé připravil odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s kolektivním systémem  ASEKOL a.s. a dalšími.