Obce ve Zlínském kraji sbíraly ocenění za třídění elektroodpadu

2. 10. 2013

Společnost ASEKOL včera v Rožnově pod Radhoštěm rozdávala ocenění a finanční odměny obcím, které letos ve Zlínském kraji nejlépe třídily elektroodpad.

Slavnostní ceremoniál se uskutečnil ve spolupráci s kolektivním systémem ELEKTROWIN, autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a Zlínským krajem.

ASEKOL se letos zaměřil na sběr drobného elektra v malých obcích do 3000 obyvatel. Vítězstvím se v této kategorii mohou pochlubit Buchlovice, kde každý občan vytřídil průměrně 0,89 kg drobných elektrozařízení (nezahrnuje televizory ani počítačové monitory). V těsném závěsu se na druhém místě umístily Slušovice, výtěžnost tam dosáhla 0,83 kg na obyvatele. Třetí příčka patří Hornímu Němčí, kde obyvatelé v průměru vytřídili 0,78 kg elektrozařízení na osobu. V kategorii Skokan roku byla za největší meziroční zlepšení ve sběru vysloužilých elektrozařízení oceněna obec Lačnov.

Obyvatelé kraje jsou podle Evy Zvěřinové, ředitelky sběrné sítě a regionální spolupráce společnosti ASEKOL, dlouhodobě mezi nejlepšími ve třídění elektrozařízení v rámci České republiky. „Rezervy však stále vidíme zejména ve sběru malých elektrospotřebičů, které bohužel často končí se směsným odpadem. Nadále proto budeme rozšiřovat síť stacionárních červených kontejnerů, díky nimž se zvýšilo množství drobného elektra, které putuje k recyklaci,“ popsala Zvěřinová.

Samostatná ocenění rozdával i kolektivní systém ELEKTROWIN. Ve společné soutěži ASEKOLu a ELEKTROWINu nazvané Recyklujte s  hasiči, se mezi 53 registrovanými Sbory dobrovolných hasičů ze Zlínského kraje nejlépe vedlo jednotce SDH Valašská Polanka. Členům tohoto sboru se podařilo po dobu trvání soutěže shromáždit celkem 4 436 kg elektrozařízení (nezahrnuje chladničky a mrazáky).

Finanční ocenění od společnosti ASEKOL  

Městys Buchlovice

25.000,- Kč

Město Slušovice

20.000,- Kč

Obec Horní Němčí

15.000,- Kč

Obec Lačnov

15.000,- Kč