Mobily sesbírané ve spolupráci se ZOO v Ústí nad Labem pomůžou v Indonésii

8. 2. 2013

Po několik měsíců probíhal společný projekt neziskové organizace ASEKOL a Zoologické zahrady v Ústí nad Labem s názvem Věnuj mobil – pomůžeš Zemi. Zapojily se tři školy i široká veřejnost, všichni do ZOO nosili staré mobilní telefony. Společnost ASEKOL je zrecykluje a za každý věnuje ústecké ZOO 10 korun. Dosud se vybralo 770 telefonů, díky čemuž na podporu ochranářského projektu poputuje téměř 8 000 korun. Sběr mobilů však pokračuje i letos, částka se tedy bude zvyšovat.

Projekt vznikl jako spojení iniciativy společnosti ASEKOL Věnuj mobil a ochranářského projektu Pesisir Balikpapan, jehož cílem je záchrana jedinečné oblasti v Indonésii a který ústecká zoo dlouhodobě podporuje. „Kromě příspěvku na ochranu vzácné indonéské přírody přináší akce ještě další dvě pozitiva: recyklace mobilů zabrání úniku škodlivin do našeho životního prostředí a do třídění starých elektrospotřebičů se zapojí širší veřejnost,“ vysvětluje Hana Ansorgová ze společnosti ASEKOL, která se zabývá zpětným odběrem elektroodpadu.

„Jsme rádi, že jsme nalezli dalšího partnera pro boj za záchranu tak vzácné oblasti, jako je Balikpapan v Indonésii. Naším cílem je zvýšit povědomí o tomto ekosystému, zabránit hromadnému kácení stromů, výstavbě dálnic a dalším nebezpečným aktivitám devastujícím tropické pralesy. I díky společnosti ASEKOL jsme udělali další krok správnou cestou,“ říká Věra Vrabcová, tisková mluvčí Zoologické zahrady v Ústí nad Labem.

Věnovat mobil a pomoci Zemi mohou lidé i nadále. Spolupráce bude totiž pokračovat i v letošním roce, a tak má kdokoliv příležitost při návštěvě ústecké ZOO vyhodit starý mobil do dvou speciálních nádob, které jsou v areálu zahrady.

Více na www.venujmobil.cz, www.zoousti.cz a na www.zoologickyklub.cz.