Mezinárodní den elektroodpadu upozorňuje na nutnost recyklace

14. 10. 2019

Aby náš svět nebyl zavalený odpadem a životní prostředí zničeno škodlivými látkami ze špatně zrecyklovaných elektrospotřebičů, je třeba správně recyklovat. To si dnes připomínají organizace z více než 40 zemí světa.

Odborníci odhadují, že v roce 2019 lidstvo celosvětově vyprodukuje 50 milionů tun elektroodpadu. Polovinu tvoří osobní zařízení, například počítače, obrazovky, smartphony, tablety či televizory, zbývající část pak větší domácí spotřebiče, jako jsou například pračky, lednice, přímotopy či mobilní klimatizační jednotky. Každoročně se podaří zrecyklovat pouhých 20% z celosvětového množství a až 40 milionů tun skončí na skládkách, je spáleno nebo se stane předmětem nezákonného obchodování.

Jednoznačně nejvýhodnějším zpracováním elektroodpadů je jejich recyklace, z elektrospotřebiče lze totiž recyklovat až 80% materiálu. Jejich opětným využíváním se šetří přírodní zdroje a současně omezuje zatěžování prostředí škodlivými látkami. Recyklace umožňuje snížení nákladů při výrobě nových výrobků a snížení ekologické zátěže prostředí.

“V České republice mají obyvatelé možnost odevzdávat nepotřebné a nefunkční elektrozařízení či staré baterie na více než 17 000 sběrných míst,“ uvádí Daniel Šafář, obchodní a marketingový ředitel neziskové společnosti ASEKOL a dodává: 

Právě spotřebitelé jsou klíčem ke správnému třídění, proto jsme velice rádi za podobné osvětové akce, které mohou mít obrovský dopad na jejich zvyky 

Podle zákona musejí být sběrná místa zřízena ve všech obcích nebo městských částech s více než 2000 obyvateli, a tak je opravdu hodně možností, jak správně recyklovat. 

Generální ředitel WEEE (Mezinárodní sdružení kolektivních systémů pro sběr a recyklaci elektronického a elektrického odpadu) Pascal Leroy k problematice sběru elektroodpadu říká: “Od roku 2019 má každoročně dosažená minimální míra sběru v členských státech EU představovat 65% průměrné hmotnosti spotřebičů uvedených na trh v předchozích třech letech, nebo alternativně 85% hmotnosti produkce odpadních elektrozařízení na území členského státu“. 

Co to znamená v praxi? Vysbírat přibližně 10 milionů tun, tedy zhruba 20 kg na obyvatele. A začínat by se mělo už od těch nejmenších – Česká republika se k Mezinárodnímu dni elektroodpadu například připojila prostřednictvím projektu Recyklohraní, který dlouhodobě podporuje environmentální edukaci na školách. „Pro letošní školní rok byl vyhlášen speciální úkol a to vytvořit Recyklační zpravodaj, ve kterém se studenti a žáci vyzkouší práci redaktorů a tvůrců novin a časopisů. Společně tvoří zpravodaje se zaměřením na téma třídění a recyklace elektrospotřebičů a baterií a obecně na ochranu životního prostředí,“ uvádí Hana Ansorgová, ředitelka obecně prospěšné společnosti Recyklohraní. Projektu se účastní 3 700 mateřských, základní a středních škol z celé České republiky.