Martin Fišer členem představenstva evropské organizace WEEELABEX

22. 5. 2013

Manažer zpracování společnosti ASEKOL Martin Fišer (36) byl zvolen členem představenstva organizace WEEELABEX. Celoevropská organizace je společným projektem subjektů z řad výrobců a zpracovatelů elektrospotřebičů a asociace WEEE Forum sdružující evropské kolektivní systémy.

Martin Fišer se pod záštitou společnosti ASEKOL již od začátku projektu aktivně podílel na přípravách evropských norem WEEELABEX pro sběr, dopravu a zpracování vysloužilých elektrospotřebičů, zejména pak na definování specifických požadavků na zařízení s CRT obrazovkou.

Hlavním úkolem Fišera stejně jako všech členů představenstva bude uvést fungování celého systému evropské certifikace zpracovatelů elektroodpadu do praxe. Zároveň zůstává na své pozici v kolektivním systému ASEKOL.

Podrobnosti jsou k dispozici v tiskové zprávě.