Krásné Velikonoce! 🌿

29. 3. 2024

Společnost ASEKOL přeje krásné prožití Velikonoc 🌞🌿💚🐣🌷 všem našim klientům, partnerům a dalším spolupracujícím subjektům.

Součástí naší dlouhodobé strategie je podpora osob se zdravotním postižením. Kromě spolupráce s chráněnými dílnami při zpracování elektroodpadu jsme si oblíbili i umělecká díla nakladatelství ÚMUN pro připomenutí tradičních svátků. Jedná se o nakladatelství tělesně postižených malířů malujících ústy a nohama.

Nakladatelství UMÚN s.r.o. působí v České republice od roku 1993 jako součást Celosvětového sdružení malířů malujících ústy a nohama. Hlavním posláním nakladatelství je umožnit lidem s vážným tělesným postižením, aby se stali rovnoprávnými členy společnosti a aby mohli žít a pracovat dle svých možností jako ostatní. Sdružení vytvořilo obdobná nakladatelství ve více než 45 zemích světa. Rádi bychom touto cestou vyjádřili naši úctu a obdiv všem těmto umělcům!

Tento obrázek namalovala nohou umělkyně Neja Zrimsek Ziger.👏