Konference Zpětný Odběr 2013 již za necelé tři týdny

Konference Zpětný Odběr 2013 již za necelé tři týdny

28. 3. 2013

V odpoledním bloku budou probíhat čtyři paralelní workshopy s tématy recyklace kovů vzácných zemin, kontroverzních výkupen druhotných surovin, problematikou re-use a evropskými standardy kvality WEEELABEX. Podrobný program je k dispozici na stránkách konference. Současně s konferencí proběhne zasedání rady asociace evropských kolektivních systémů WEEE Forum.

Do konce března platí zvýhodněné cenové podmínky registrace. Ta probíhá výhradně online formou registračního formuláře.