Informace o legislativních změnách účinných od 1. ledna 2021

4. 1. 2021

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že dne 1. 1. 2021 vstoupil v účinnost nový zákon o výrobcích s ukončenou životností (zákon č. 542/2020 Sb.), který nově definuje veškeré povinnosti spojené s rozšířenou odpovědností výrobců týkající se elektroodpadu v České republice. V části vztahující se k nakládání s odpadním elektrozařízením tento zákon plně nahrazuje dosavadní zákon o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.). Přestože právní rámec nového zákona byl delší dobu známý a o hlavních změnách jste byli z naší strany v minulosti informováni, museli jsme s oznámením hlavních změn počkat do finálního schválení Parlamentem ČR, jež proběhlo až dne 1. 12. 2020 (dne 4. 12. 2020 byl tento zákon podepsán prezidentem České republiky).

Dovolte nám Vás tímto informovat o dvou důležitých změnách, které nabydou účinnosti dne 1. 1. 2021, a které se Vás mohou týkat.

1. Povinnost odděleného uvádění recyklačního příspěvku při prodeji výrobku a na prodejních dokladech

2.Rozšíření povinnosti posledních prodejců při zajišťování zpětného odběru elektrozařízení

Vzor informačního dopisu pro prodejce (distributory) naleznete na našich www stránkách: https://www.asekol.cz/skupiny-elektrozarizeni/

V případě jakýchkoli dotazů, připomínek či podnětů k výše uvedenému nás, prosím, kontaktujte na dále uvedených kontaktech:

[email protected],

ASEKOL a.s., Československého exilu 2062 / 8, 143 00 Praha 4 – Modřany, www.asekol.cz

Děkujeme Vám za spolupráci a jsme s pozdravem

ASEKOL a.s.