I nadále můžete hlasovat pro Váš oblíbený sběrný dvůr

I nadále můžete hlasovat pro Váš oblíbený sběrný dvůr

19. 8. 2015

Dva nejlepší sběrné dvory z obcí a měst do 10 000 obyvatel a nad 10 000 obyvatel získají finanční dar.

Více informací naleznete na internetových stránkách www.sberne-dvory.cz.