Fond ASEKOL rozdělí dotace již po šesté

5. 2. 2013

V pátek 1. února 2013 proběhlo první zasedání Rady Fondu ASEKOL ke spuštění šestého grantového řízení určeného neziskovým a veřejně prospěšným projektům týkajícím se zpětného odběru a recyklace elektrozařízení. Žádat o příspěvek mohou obce, svazky obcí, kraje a také nevládní neziskové organizace či provozovatelé sběrných dvorů.

Zájemci o dotaci mohou zasílat své přihlášky do tří programů – Intenzita, Rekonstrukce  a Osvěta – a to až do 29. března 2013. Formulář přihlášky a tematické zadání jsou k dispozici na stránkách www.asekol.cz .

Ve zjednodušeném řízení formou samostatného formuláře lze letos také požádat o nefinanční pomoc v podobě poskytnutí E-domku na sběrný dvůr.

Vyhlášení úspěšných žadatelů proběhne v květnu, přičemž všechny vybrané projekty musí být uskutečněny do konce roku 2013. 

V loňském roce pomohl Fond ASEKOL zrealizovat 45 veřejně prospěšných projektů celkovou částkou 2 milionů korun. O příspěvek se ucházelo celkem 73 obcí, nevládních neziskových organizací, provozovatelů sběrných dvorů, ale například i Karlova univerzita nebo Akademie věd České republiky. Za dobu svého působení přispěl Fond ASEKOL 194 projektům celkovou finanční injekcí téměř 13 milionů korun.