Fond ASEKOL rozdělí dotace již po sedmé

Fond ASEKOL rozdělí dotace již po sedmé

7. 2. 2014

Ve čtvrtek 6. února 2014 proběhlo další zasedání Rady Fondu ASEKOL ke spuštění sedmého grantového řízení určeného neziskovým a veřejně prospěšným projektům týkajícím se zpětného odběru a recyklace elektrozařízení. Žádat o příspěvek mohou obce, svazky obcí, kraje a také nevládní neziskové organizace či provozovatelé sběrných dvorů.

Zájemci o dotaci mohou zasílat své přihlášky do tří programů – Intenzita, Rekonstrukce  a Osvěta – a to až do 31. března 2014. Formulář přihlášky a tematické zadání jsou k dispozici zde.

Ve zjednodušeném řízení formou samostatného formuláře lze letos opět požádat o nefinanční pomoc v podobě poskytnutí E-domku na sběrný dvůr.

Vyhlášení úspěšných žadatelů proběhne v květnu, přičemž všechny vybrané projekty musí být uskutečněny do konce roku 2014.