Fond ASEKOL rozdělí dotace již po sedmé

7. 2. 2014

Ve čtvrtek 6. února 2014 proběhlo další zasedání Rady Fondu ASEKOL ke spuštění sedmého grantového řízení určeného neziskovým a veřejně prospěšným projektům týkajícím se zpětného odběru a recyklace elektrozařízení. Žádat o příspěvek mohou obce, svazky obcí, kraje a také nevládní neziskové organizace či provozovatelé sběrných dvorů.

Zájemci o dotaci mohou zasílat své přihlášky do tří programů – Intenzita, Rekonstrukce  a Osvěta – a to až do 31. března 2014. Formulář přihlášky a tematické zadání jsou k dispozici zde.

Ve zjednodušeném řízení formou samostatného formuláře lze letos opět požádat o nefinanční pomoc v podobě poskytnutí E-domku na sběrný dvůr.

Vyhlášení úspěšných žadatelů proběhne v květnu, přičemž všechny vybrané projekty musí být uskutečněny do konce roku 2014.